Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ vykdytą projektą „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“ (Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005) 2012 m. pab. – 2015 m. įgyvendinti du projektai, skirti lietuvių kalbos mokymosi įgūdžiams stiprinti.

Nuotolinis lietuvių kalbos mokymas

Lietuvos edukologijos universitetas (nuo 2019 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija) sukūrė Lietuvių kalbos pradedantiesiems nuotolinio mokymo modulį, skirtą norintiems išmokti lietuvių kalbą, formuoti lietuvių kalbos komunikacinę kompetenciją Lietuvos sociokultūriniame kontekste. Nuo 2021-01-12 šis modulis nepasiekiamas, nes visuotinai nutrauktas įskiepio „Adobe Flash Player“ veikimas.

Mokomieji žaidimai

Lietuvių kalbos institutas sukūrė du internetinius mokomuosius kalbos žaidimus.
Daugiau informacijos apie juos rasite čia.